Gundersted

 
Gundersted sogn, Sleth herred, i 1700-tallet er vanskeligt tilgængelig, da den ældst bevarede kirkebog begynder i 1813. Skifte- og skøde- og panteprotokoller er der ikke meget af for Gundersted sogn. Hvis man derfor skal have rede på beboernes slægtsskabsforhold, er det nyttigt at foretage en grundig analyse af det bevarede kildemateriale.

Nærværende fortegnelse over beboere i Gundersted sogn 1688-1812 er mit første forsøg på lave "gårdhistorie". Hvis det skal gøres ordentligt, vil det tage mange år, så det får jeg nok ikke gjort - i hvert fald ikke foreløbig. Derfor har jeg valgt at samle, hvad jeg er nået frem til, og stille det til rådighed for interesserede.

Hvis nogen har oplysninger, der kan kaste lys over sognets historie i 1700-tallet, bemærkninger eller spørgsmål til mit materiale, er man velkommen til at ringe eller skrive til mig.
Øster Velling, dec. 1991.

Karl Erik Jensen
Præstegårdsvej 1a
Øster Velling
89oo Randers.
Telf. 86 46 70 08.

Nuværende adresse (marts 2007)
Lucernevej 49
8900 Randers
86 41 10 11

Gårde og beboere 1688-1813

Beboere 1688-1813 (num.)

Beboere 1688-1813 (alfab.)

Matriklen 1664

Matriklen 1688

Jordebøger

Lægdsrulle

Folketælling 1787

Hartkornspec 1788

Folketælling 1801

Brandforsikring

Rask i Års og Slet herred

Andre slægter

Forsiden

 
Kilder:
Folketællingen den 1. juli 1787.
Folketællingen den 1. februar 1801.
Lægdsrullen for Gundersted sogn 1790-1814.
Matrikelen for 1688.
Viborg landstings skøde- og panteprotokoller.
Aalborg amtstuearkiv; hartkornsspec. 1788 (B9C-16).
Brandforsikringsprotokol 1800- (BRD7-8)
Vaccinationsprotokol for Nibe 1816-18 (B134-23).
Enkelte bevarede skifter og skøder, sognets kirkebog 1813-55
og folketælingerne 1834 og 1845.
Parentesen angiver Viborg landsarkivs kode.
Forkortelser.
L. eller LGD:Lægdsrullen
ft: far til
sa: søn af
da: datter af
gm: gift med
+ : gift med
gmd : gårdmand
hmd. : husmand
æ : ægteskab
# : personkodenummer (BK)
FT: Folketælling